Social media

Zoeken

Column: Geld voor zorg, wat een geschenk

Friesland wordt steeds grijzer. Mensen blijven vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Mijn eigen opa en oma zijn 92 en 91 jaar geworden. Zelfs in de laatste paar jaar van zijn leven sprong mijn opa nog op de fiets naar de supermarkt en ging hij klaverjassen met ‘de oudjes’ in het bejaardenhuis. Dat gun je iedereen. Wanneer iemand dan toch uiteindelijk overgaat naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis, dan wil je dat die zorg goed is en dat je die persoon met een gerust hart kunt achterlaten. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de praktijk helaas vaak anders.

Zorg vraagt tegenwoordig om meer kennis

Op het moment dat de overstap naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis wordt gemaakt, is de zorgvraag vaak zwaar. Mensen blijven immers zo lang mogelijk zelfstandig en proberen er alles aan te doen om dit zo te houden. Daarom is het belangrijk dat er kundig personeel op de werkvloer staat dat kennis heeft van de medische wereld, de ontwikkeling van een mens en revalidatie en dergelijke. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is hier weinig aandacht aan besteed.

Maar gelukkig komt hier verandering in! In de Troonrede van 19 september jongstleden wordt duidelijk dat er meer geld komt voor verpleeghuiszorg. Hiermee wil de overheid de kwaliteit van verpleeghuizen verbeteren. Met een budgetverhoging van € 435 miljoen wil de overheid meer zorgmedewerkers aantrekken en medewerkers opleiden of omscholen.

Onderwijs en praktijk moeten in gesprek

Het aantal senioren is in de afgelopen jaren in Friesland gestegen. Daarbij is zelfs sprake van een dubbele vergrijzing; Niet alleen de groep ouderen is groter geworden (o.a. als gevolg van de babyboom), ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. In 2000 was het aandeel 75-plussers 7%. De verwachting is dat dit in 2030 is toegenomen tot 14% (Fries Sociaal Planbureau).

In Friesland lijkt de vergrijzing en daarmee de vraag naar zorg dus toe te nemen. Een injectie van de overheid is een belangrijke impuls voor de zorgsector in Friesland. Omdat er geld vrij komt om goed personeel op te leiden, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen samen met zorginstellingen goed kijken wat er nodig is. Voor welke functies gaan we mensen opleiden? Zijn er specialismen waarop we moeten investeren? En hoe brengen we medewerkers de juiste kennis bij? Het is daarom belangrijk dat onderwijsinstellingen in gesprek gaan met het werkveld.

Opleidingen kunnen op deze manier beter aansluiten op de vraag van het werkveld. Afgestudeerden die het werkveld ingaan weten dan welke zorg er nodig is. Als iemand uiteindelijk toch in de laatste fase van zijn leven of bijvoorbeeld tijdens een revalidatie ondersteuning nodig heeft, dan kan hij met een gerust hart rekenen op kwalitatief goede zorg en aandacht. Net als bij mijn opa en oma!

Lotte Piekema

 

Ander nieuws