Social media

Zoeken

Column: een zingende weg

De zingende weg bij Jelsum heeft veel commotie teweeggebracht. Het idee was leuk: een weg die het Friese volkslied zingt als automobilisten eroverheen rijden. Maar omwonenden werden er gek van. Had dit probleem voorkomen kunnen worden? Ja! Door simpelweg de vraag te stellen: van wie is deze weg?

Van wie?

Deze vraag, ‘van wie is het?’, rijst bij vele ontwikkelingen in onze omgeving. Wie bepaalt of we een windmolen mogen bouwen? Of er gas gewonnen mag worden? Wie mag een zingende weg aanleggen? Is het de gemeente? Het dorp, de straat, dorpsbelang? De provincie? It Wetterskip? Boeren? Natuurorganisaties? Woningcorporaties?

Technisch en juridisch gezien is ‘de zingende weg’ van de Provincie Fryslân. Maar het zou de overheid sieren als bij het begin van de ideevorming ook met omwonenden wordt gesproken. Want je ziet het: iets kan nog zo’n leuk idee lijken achter een bureau, als je ernaast woont en geluidsoverlast ervaart is het een ander verhaal.

Goede bedoelingen

Overheden doen hun best om het gesprek met inwoners aan te gaan. Zo worden er bijvoorbeeld in de windstreken van Fryslân omgevingslabs georganiseerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te spreken en mee te denken. Hun mening telt. Goede bedoelingen. Maar wie komt daarop af? Vorige week was ik, min of meer als inwoner van de Wâlden, bij het Omgevingslab van de Friese overheden in het gemeentehuis in Drachten. Er zaten 30 inwoners, waarvan 90% ambtenaar of ex-ambtenaar. Eerlijk is eerlijk: ik was er ook één van.

Van onderop, de juiste weg

Ik zie dat de lokale besluitvorming steeds vaker op een succesvolle manier plaatsvindt. Dorps-, stads- of plaatselijk belang bundelen de krachten samen met werkgroepen of commissies binnen de lokale gemeenschap. Ze werken samen, stemmen af, overleggen met inwoners, de gemeente, de maatschappelijke organisaties en de ondernemers. Er is ruimte voor gesprek, dialoog, aanvullende ideeën en meningsvorming. Daarmee bereiken ze meer betrokkenheid van meer inwoners, meer draagvlak, meer meewerken.

De zalen in de dorpshuizen zitten vol als mensen kunnen meespreken en meebeslissen over de eigen omgeving. De succesfactoren: concrete gesprekken over onderwerpen die de eigen omgeving raken en partijen die vanaf het eerste begin, op een gelijkwaardige manier, het gesprek met elkaar aangaan. Overheden - zoals in dit geval de Provincie Fryslân met de zingende weg - kunnen daar een voorbeeld aan nemen.

Van onderen op, dat is de juiste weg!

Jan Rodenhuis

Ander nieuws