Social media

Zoeken

Column: De tijd is rijp

De afgelopen maanden heb ik flink wat gesprekken gevoerd bij Friese gemeenten over de kwaliteit van het sociaal domein. De rode draad van die gesprekken heeft flink wat overeenkomsten, met lokale uitstapjes eraan vastgeknoopt. Al met al staat na drie jaar de nieuwe aanpak er meestal wel. Nu rijst de vraag: hoe doen we het? Wat kan beter?

De kritische houding groeit. Ik zie dat gemeenteraden en cliëntenraden vragen stellen en behoefte hebben aan inzicht. Niet geheel toevallig sluit deze beweging aan op de resultaten van het  rekenkameronderzoek dat afgelopen september gepubliceerd werd. De uitkomst van dit onderzoek, waarbij de uitvoering van de Wmo in zestien Friese gemeenten onder de loep werd genomen, was voor veel gemeenten aanleiding om stappen te zetten. De tijd is rijp. Het is tijd voor kwaliteit.

Maar hoe? De belangrijkste pijlers om bij stil te staan zijn volgens mij de volgende:  

Wat vinden cliënten ervan?

Zorg voor meer zicht op ervaringen van cliënten. De (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken die we allemaal kennen zeggen wel iets, maar niet genoeg om echt goed op te kunnen sturen. Zorg voor meer verdieping op de standaard vragenlijsten en voor meer zicht op bepaalde doelgroepen en het functioneren van instellingen. En probeer natuurlijk de respons zo hoog mogelijk te krijgen. Lastig, maar zeker niet onmogelijk!

Wat zijn de resultaten?

Vertaal je maatschappelijke opgaven naar SMART-indicatoren en ontwikkel instrumenten om de voortgang en realisatie te kunnen meten.

Werk van onderop

Werk samen met de mensen waar het om gaat. Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en inspraak-adviesorganen is erg effectief bij het ontwerpen van onderzoek en het vertalen van uitkomsten naar beleid.•

Werk integraal

Pak de kwaliteitsaanpak binnen het sociaal domein geïntegreerd op. Wmo, Jeugd en Participatie kunnen door samen te werken veel goeds bereiken.

Ga voor waardevolle sturingsinformatie

Ga na welke thema’s relevant zijn binnen je gemeente en op welke wijze deze thema’s in je onderzoek aan bod kunnen komen. Onderzoek ook hoe resultaten een plek kunnen krijgen en gespiegeld kunnen worden met andere onderzoeken.

Ik kan me wel vinden in de kritiek op de standaard vragenlijsten van de landelijke cliëntervaringsonderzoeken. Er is meer uit te halen. Ik denk echter ook dat deze onderzoeken een prachtige aanleiding bieden om die verantwoordelijkheid als gemeente zelf te pakken. Als je dan toch verplicht bent om tijd en energie in een onderzoek te stoppen, haal er dan ook gelijk die dingen uit waar je als gemeente echt wat aan hebt en mee wilt doen. Vraag door, differentieer, voeg toe, verdiep. Draai die knop om en maak van een verplicht verantwoordingskunstje een intern sturingsmechanisme. 

Met een beetje lef, ruimte om te experimenteren en een aanpak die aansluit op de lokale situatie komen we er wel. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de inwoners van Friesland zo goed mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. De tijd is rijp. Het is tijd voor kwaliteit. 

Vind je het interessant om met mij verder te praten over dit onderwerp? Neem contact met me op!

Ander nieuws