Social media

Zoeken

Column: Dat gebeurt toch niet bij ons in het dorp?

Het rapport van de onderzoekscommissie ‘Seksuele intimidatie en misbruik in de sport’ heeft veel discussie veroorzaakt. Kleine, grote, overduidelijke en twijfelachtige zaken van grensoverschrijdend gedrag zijn in het openbaar verschenen. Zo heeft 12% van Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van deze volwassenen rapporteert 4% ernstige vormen van seksueel misbruik, oftewel aanranding en verkrachting. Ondanks het hoge aantal mensen dat dus te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de sport, dacht ik eerlijk gezegd: Dat gebeurt toch niet bij ons in het dorp?

Uit de Friese Sportverenigingsmonitor (2016) onder 300 Friese sportverenigingen blijkt dat slechts een kwart van de verenigingen op het thema ‘verantwoorde sportomgeving’ - waar ook grensoverschrijdend gedrag onderdeel van uitmaakt - activiteiten ontplooit. 18% van de verenigingen geeft aan geen belangstelling te hebben om maatregelen te nemen en zelfs 21% van de verenigingen stelt dat dit bij hen niet van toepassing is. Sport Fryslân is geschrokken van deze cijfers en geeft aan zeer teleurgesteld te zijn over het aantal Friese sportverenigingen dat iets heeft geregeld om maatregelen te nemen tegen seksuele intimidatie.  

Is dit nu echt nodig?

Toen het bestuur van de plaatselijke sportvereniging SF Deinum mij vorige maand vroeg of ik de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP*) binnen de verenging op me wil nemen, heb ik in eerste instantie getwijfeld. Ik vroeg me af: Is dit nu echt nodig? Ben ik hier wel de juiste persoon voor? En wat moet ik doen als er in Deinum toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Ik heb zelf drie dochters die met veel plezier sporten binnen de club. Stel nu dat het mijn eigen kinderen aangaat?

Vertrouwenscontactpersoon

Toen bedacht ik mij dat het eigenlijk fantastisch is dat ‘mijn’ club niet tot de driekwart van de verenigingen behoort die geen of weinig aandacht voor dit onderwerp heeft. Bovendien houdt een vertrouwenscontactpersoon zich niet alleen bezig met ernstige zaken, zoals seksueel misbruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een kind zich niet fijn voelt binnen het team,  gepest wordt of merkt dat een teamgenoot niet lekker in zijn vel zit. Ook hiervoor kun je terecht bij de VCP.

In dit geval bij mij. Ik heb namelijk besloten de functie van vertrouwenspersoon binnen de club graag op me te nemen.  Op 17 april start ik met  de training Vertrouwenscontactpersoon die Sport Fryslân binnen de Vrijwilligers Academie Fryslân aanbiedt. Ik hoop daar veel Friese collega-VCP’s tegen te komen. Iedereen wil toch graag dat de sportvereniging een plek is waar alle leden zich veilig voelen?

Els Hiemstra

*Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Ander nieuws