Social media

Zoeken

Column: aandacht maakt alles mooier

Er is een gezegde dat luidt: aandacht maakt alles mooier. Maar ondertussen is de aandacht vaak ver te zoeken. Onze aandachtspanne wordt in de waan van de dag binnen no time getart door iPhones, multitasken en overvolle agenda’s met 1001 dingen om te doen.

Juist daarom vind ik het project Aandachtsgebieden Stellingwerven zo bijzonder en ben ik trots om als adviseur van Partoer het project te mogen ondersteunen. Al zeven jaar zetten inwoners, ondernemers, professionals en overheden er samen hun schouders onder om de leefomgeving (sociaal en fysiek) te verbeteren. En het mooie is: we hebben nog zeven nieuwe jaren voor de boeg. Een zeldzaam langdurig project.

Ik merk dat de langdurige looptijd van 14 jaar zorgt voor vertrouwen. Vertrouwen binnen de gemeenten; zij voelen de ruimte om dingen goed of anders te doen, bijvoorbeeld door meer met inwoners samen te werken. En projecten op te zetten waarbij niet na korte periode de financiering eindigt en kennis verloren gaat.

Maar het vertrouwen zie ik vooral terug bij de inwoners. Door de langdurige aandacht voelen zij zich gehoord, serieus genomen. Dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat er trots en draagvlak ontstaat. Dat mensen in beweging komen, zelf ook het heft in handen nemen.

Aandacht, een belangrijke voorwaarde dus voor overheidsparticipatie en burgerparticipatie. Zo maakt aandacht ook de Stellingwerven een stuk mooier.

Alies Hoitsma, onderzoeker en consultant bij Partoer

 

 

 

Ander nieuws