Social media

Zoeken

Column: ‘Burgerparticipatie werkt alleen als overheid meedoet’

Uit ervaring weet ik dat gemeenten actief om willen gaan met burgerinitiatieven. De praktijk is echter weerbarstig. De eerste ideeën worden toegejuicht, maar als er echt iets moet gebeuren, wordt het lastig. Dan gaan politieke motieven meespelen, het past niet binnen beleidsplannen en de timing komt niet uit voor de gemeente. Allemaal verklaarbaar en logisch, maar het frustreert helaas de gewenste ontwikkeling waarin een overheid faciliteert en inwoners initiëren.

Gelukkig gaat het ook wel eens anders!

In Bolsward is een initiatief vanuit bewoners gestart, Sporthart genaamd. De gemeente Súdwest-Fryslân daagde de stad uit dit initiatief op te pakken en toe te werken naar een visie voor sport en sportaccommodaties in Bolsward. De initiatiefgroep Sporthart Bolsward – waar ik deel van uit maak -  slaagde er in de Bolswarder sportverenigingen enthousiast te maken voor de ontwikkeling van een plan. Een stuurgroep coördineerde het hele proces en zorgde ervoor dat de ruim 35 vrijwilligers in een behoorlijk tempo gegevens aanleverden en verwerkten. De gemeente keek toe hoe de stad gezamenlijk werkte aan een breed gedragen plan voor het sportpark. Lekker gemakkelijk die burgerparticipatie en het kost ook nog eens helemaal niets!

Maar zo werkt het nou ook weer niet…..

Burgerparticipatie werkt alleen met een overheid die meedoet.  De inwoners hebben de gemeente hard nodig. Ze willen een faciliterende overheid die meedenkt, meehelpt en meebetaalt. In Bolsward heeft de gemeente die rol als faciliterende overheid goed opgepakt. De bestuurder is op de achtergrond aanwezig, terwijl de inwoners vooraan bezig zijn. Er is een ambtenaar beschikbaar voor ondersteuning van alle vrijwilligers en het begeleiden van de werkgroepen. Er wordt binnen het gemeentehuis informatie uitgewisseld en beschikbaar gesteld voor de werkgroepen.  Dat geldt ook voor expertise die wordt ingezet wanneer dat nodig is.

Proactief meedenken is zó belangrijk

Kortom, de gemeente werkt mee en denkt mee. Dit kwam in Bolsward tot uiting op het moment dat er een aardgasleiding verplaatst moest worden. Deze grote gasleiding zou getrokken worden langs en dwars door het sportcomplex. Daar waar voorheen dit project werd uitgevoerd werd nu eerst overlegd. Wat zijn precies de plannen, waar kan de leiding wel en vooral niet gelegd worden omdat dan de plannen doorkruist worden? Dit proactief meedenken is zó belangrijk voor burgerinitiatieven.

Op dit moment wordt in Bolsward gewerkt aan de realisatie van het allereerste deel van het plan. Hét moment voor de betrokken verenigingen om te laten zien dat zij niet alleen in woord maar ook in daad achter de plannen staan. Natuurlijk kan ook dit initiatief nog stranden. Maar tot nu toe is met hulp van die faciliterende gemeente alles nog opgelost. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het goed komt. Met dank aan de gemeente die nét even dat steuntje in de rug geeft. Dat steuntje in de rug dat essentieel blijkt te zijn!  

Sjoerd IJdema, consultant Partoer

 

Ander nieuws