Social media

Zoeken

Buurtmeter en Factsheets Partoer brengen discussies op gang

Op donderdag 1 december is in Drogeham het project Dorpsfoto's van start gegaan, waarbij KEaRN Welzijn met de inwoners van de dorpen in Achtkarspelen in gesprek gaat. Om het gesprek met de burgers op een goede manier vorm te kunnen geven is het belangrijk inzicht in het betreffende dorp te hebben. Daarom heeft de gemeente Achtkarspelen aan Partoer gevraagd Factsheets per dorp te maken waarmee de dialoog kan worden aangegaan met de inwoners.

De Factsheets zijn overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar en de cijfers zijn uitgewerkt in een aantal thema’s. Drogeham is het eerste dorp waarvan een Factsheet is gemaakt (zie bijlage). Na Drogeham volgen er ook nog Factsheets over Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Gerkesklooster-Stroobos, Harkema, Kootstertille, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel en Twijzelerheide.

Armoedegrens

Uit de Factsheet van Drogeham blijkt onder andere dat het aantal inwoners nagenoeg gelijk is gebleven, maar dat de vergrijzing toeneemt. Verder wordt verwacht dat het aantal leerlingen op basisschool De Tarissing in Drogeham tot 2023 daalt, daarna wordt tot 2030 een lichte stijging verwacht. Ook blijkt dat van alle huishoudens in Drogeham er in 2014 zo’n 48 (7 procent) waren met een inkomen onder de armoedegrens.

Buurtmeter

Tijdens de gesprekken met de dorpsbewoners worden onder andere onderwerpen als leven, wonen en werken besproken. Het team van KEaRN Welzijn maakt daarbij gebruik van de Buurtmeter, een door Partoer ontwikkeld instrument dat de leefbaarheid van dorpen in beeld brengt. Partoer is bezig de Buurtmeter te upgraden zodat het nog beter gebruikt kan worden om dorpen, buurten en wijken in beeld te brengen. In 2017 wordt de vernieuwde Buurtmeter gepresenteerd.

 

partoer_factsheet_drogeham-def.pdf
Bijlage: partoer_factsheet_drogeham-def.pdf

Ander nieuws