Social media

Zoeken

Buurtmeter 2.0 geeft nieuwe kijk op leefbaarheid dorpen

Weg met de ellenlange enquêtes die veel tijd in beslag nemen. Met de nieuwe Buurtmeter van Partoer ben je in twee uurtjes klaar en krijg je uitkomsten waar je verder mee kunt. Bovendien vinden bewoners het leuk om mee te doen aan de Buurtmeter. Dat stelt initiatiefnemer Sjoerd IJdema van Partoer die de Buurtmeter zelf omschrijft als een thermometer die je in het dorp of de wijk steekt om de leefbaarheid van dát moment te meten.

De Buurtmeter 2.0  is bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties of bewoners zelf die willen weten hoe het met de leefbaarheid zit. Ook als er behoefte is om een dorpsdossier, woonvisie of wijkplan op te stellen is de Buurtmeter een goede start. Een aantal Friese gemeenten heeft al goede ervaringen met de ‘oude’ Buurtmeter. Het is de bedoeling dat zij ook nu weer meedoen met de Buurtmeter 2.0. De Buurtmeter wint aan kracht door periodieke herhaling, het is dan een monitor. ,,Het blijkt voor gemeenten vaak een stok achter de deur om daadwerkelijk actie te ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten. Soms zijn problemen simpel op te lossen, je moet ze alleen eerst wel goed signaleren’’, aldus Sjoerd IJdema.

Maatwerk mogelijk

In de Buurtmeter 2.0 is het totaal aantal vragen verminderd en er zijn een paar vragen aangepast. Daarnaast is maatwerk nu mogelijk door specifieke vragen toe te voegen die van toepassing zijn op de betreffende gemeente. De gesprekken worden, onder begeleiding van Partoer, gevoerd door een bewonersgroep van acht personen, van jong tot oud en van mensen die al lang in het dorp wonen tot ‘import’. Het belangrijkste is dat deze verschillende bewoners nadenken over hun eigen dorp of wijk. De uitkomsten worden samengevat op twee A4-tjes. Uit ervaring blijkt dat je hierdoor een goed beeld krijgt van wat er speelt. Er ontstaat zo inzicht in hoe bewoners de leefbaarheid ervaren en welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen in de uitvoering en plannen voor de toekomst.

Buurtmeter en Factsheets: een sterke start richting toekomst

De Buurtmeter geeft inzicht in hoe bewoners leefbaarheid ervaren. Het is een simpel instrument dat goed gebruikt kan worden als communicatiemiddel tussen dorpsbewoners en gemeenten of woningcorporaties. Een mooie aanvulling daarop zijn de Factsheets die Partoer ontwikkelt. Dit zijn korte presentaties van de relevante cijfers van een dorp of wijk. Zo worden cijfers over woningen, voorzieningen, vergrijzing en leerlingenaantallen aan de hand van Factsheets duidelijk in beeld gebracht. Samen met de uitkomsten van de Buurtmeter is dit een goede start voor het maken van scenario’s en plannen voor de toekomst. De cijfers en de ervaringen vormen een goede basis om een keuzeproces in te gaan. Dit is ook de reden dat de Buurtmeter 2.0 altijd wordt begeleid door een consultant van Partoer. IJdema: ,,Wij hebben inmiddels ervaring met de uitvoering van de Buurtmeter in verschillende gemeenten. Het blijkt in de praktijk beter te werken als een onafhankelijke partij de Buurtmeter uitvoert en de uitkomsten analyseert. Dit geeft meer kans op een succesvol proces na de start.’’

Meer informatie over de Buurtmeter 2.0 is te vinden via www.partoer.nl/buurtmeter

Ander nieuws