Social media

Zoeken

Bundel kennis en krachten laaggeletterdheid

De laaggeletterdheid is hoog in Fryslân. De Friese gemeenten zijn al goed op weg om laaggeletterdheid aan te pakken, maar zullen het probleem nog meer aandacht moeten geven. “Partijen moeten meer gaan samenwerken en meer gebruik maken van elkaars kennis”, aldus Sjoerd IJdema, die namens Partoer onderzoek deed naar laaggeletterdheid in Fryslân.

In Fryslân ligt het percentage laaggeletterden op 13,4 procent. Daarmee staat onze provincie in de top 3. In Noordoost-Friesland is het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven het grootst.

Tijdens de Week van de alfabetisering, die op dit moment plaatsvindt, is er in het hele land volop aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid. IJdema: “Het is belangrijk dat Friese gemeenten samen nadenken over hoe ze laaggeletterden opsporen en hoe ze het taalniveau kunnen verhogen. Ons advies is om dit samen met de ketenpartners op te pakken en meer gebruik te maken van de kennis die er al is in Fryslân. Uiteraard zijn wij van Partoer, als onafhankelijke partij, bereid om te helpen”.

Ander nieuws