Social media

Zoeken

App 'Meld een vermoeden': wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Voor de gemeente Leeuwarden gaan we een onderzoek uitvoeren naar de wensen en ervaringen van de groep medewerkers die gebruik maakt van de app ‘Meld een vermoeden’. Via deze app kunnen zij signalen over mogelijke ondermijnende criminaliteit doorgeven.

Dit onderzoek is de uitvoering van een door de gemeenteraad aangenomen motie, daarin vraagt de raad om het in beeld brengen van de ervaringen in het gebruik van de app. Het gebruik van de app ’Meld een vermoeden’ is nog een pilotproject in de gemeente Leeuwarden. De app is een aanvulling op het oude meldingsproces, waarbij collega’s opvallende zaken via de telefoon of mail doorgaven en vervolgens een formulier invulden. Nu gaan deze meldingen via de app ‘Meld een vermoeden’. Het onderzoek gaat er om dat duidelijk wordt wat de gebruikers tot nu toe van de app vinden en welke wensen er zijn, voordat de app breder in de organisatie wordt uitgezet. De resultaten van dit onderzoek worden onderdeel van de algehele evaluatie die voor medio 2022 staat gepland.

Partoer gaat samen met de collega’s van Breuer&Intraval een korte enquête uitzetten onder de gebruikers en niet gebruikers van de app. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en vervolgens verwerkt in een goed leesbare factsheet die vooral een grafische weergave van de data zal bevatten. De ervaring leert dat het grafisch weergeven van de onderzoeksresultaten bijdraagt aan een beter begrip van de resultaten door derden.

 

Ander nieuws