Social media

Zoeken

Alle partijen in Tytsjerksteradiel blij met ruimere begeleiding statushouders

De gemeente Tytsjerksteradiel is de afgelopen jaren actief bezig geweest met het huisvesten van meer statushouders. De statushouders zijn niet alleen in de grote dorpen gehuisvest, maar ook juist in de kleinere dorpen binnen de gemeente. De gemeenteraad besloot eind 2017 dat er meer ingezet moest worden op de begeleiding van de statushouders, maar ook van de vrijwilligers die de statushouders ondersteunen. Concreet hield dit in dat de begeleiding van statushouders werd uitgebreid van 12 naar 18 maanden en dat er een extra spreekuur werd ingesteld. In 2018 en 2019 zijn deze maatregelen uitgevoerd en in 2020 heeft Partoer dit nieuwe beleid geëvalueerd.

De evaluatie

Voor deze evaluatie is Partoer-consultant Sjoerd IJdema in gesprek gegaan met vrijwilligers, statushouders (met ondersteuning van een tolk) en professionals van Vluchtelingenwerk. Uit deze gesprekken bleek dat iedereen erg positief is over de getroffen maatregelen. De langere periode van begeleiding vinden de statushouders erg fijn, in de praktijk bleek dat een jaar eigenlijk te kort is om thuis te raken in de nieuwe omgeving. Deze mening wordt gedeeld door de vrijwilligers, zij vinden het fijn dat ze langer bij de statushouders betrokken zijn. Ook Vluchtelingenwerk vindt anderhalf jaar begeleiding zeker nodig.

De uitbreiding van het spreekuur van één naar twee keer per week heeft ervoor gezorgd dat de wachttijden veel korter zijn geworden. Alle betrokkenen zijn hier zeer tevreden over.

De opvang in de kleine dorpen wordt heel wisselend ervaren. Jonge gezinnen vinden de rust heel fijn, maar oudere statushouders wonen liever in of dichtbij een grotere kern, omdat ze daar meer contacten hebben. In de kleine dorpen is het openbaar vervoer vaak minimaal en dat is wel een belemmering. Ook is in de kleine kernen het Fries vaak de voertaal, dit maakt het voor statushouders extra lastig om te integreren.

Hoe nu verder?

De conclusies van Partoer zijn dat het gewijzigde beleid duidelijk een positief effect heeft op de integratie van de statushouders. De doelen van de maatregelen zijn gehaald: de statushouders integreren beter, de vrijwilligers zijn beter opgeleid en Vluchtelingenwerk neemt een sterkere regierol op zich.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft Partoer de gemeente Tytsjerksteradiel dan ook geadviseerd de maatregelen te handhaven. Daarnaast adviseert Partoer om in de kleinere dorpen een steunpunt voor vrijwilligers in te stellen.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen op het terrein van evaluatie van beleid? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws