Social media

Zoeken

Adviesrol Partoer bij projectideeën Fonds Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf wil met Fonds Ooststellingwerf goede ideeën en initiatieven verder helpen. Vanuit de samenleving zijn veel ideeën die de leefbaarheid in de gemeente bevorderen. Partoer  helpt mensen op verschillende beleidsterreinen verder met hun plannen.

Partoer geeft als externe partij namens de gemeente onafhankelijk advies aan degenen die een subsidieaanvraag willen indienen. Door het concretiseren en aanscherpen van projectideeën van de inwoners van Ooststellingwerf kunnen zij een succesvolle aanvraag indienen bij het Fonds Ooststellingwerf.

Voor de eerste ronde zijn in totaal ruim dertig aanvragen binnen gekomen. Het gaat om grote en kleine projecten op het gebied van zorg, sport, kunst, historie, energiebesparing, duurzaamheid en economie. Veel aanvragen gaan over een combinatie daarvan.

Voor iedere subsidie-aanvrager is het mogelijk om externe advisering te krijgen tot een maximum van 10 uur per project aanvraag, afhankelijk van de complexiteit van het project.

Een mooi voorbeeld van een project waarbij Partoer een adviserende rol heeft gespeeld is het aanpakken van verouderde sportaccommodaties in Haulerwijk.

Zowel de mensen die Partoer heeft begeleid als de gemeente waren erg tevreden over de inzet van Partoer. De gemeente heeft Partoer dan ook gevraagd om ook bij de tweede en de derde aanvraagronde van dit fonds weer een adviesrol te vervullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rodenhuis

Ander nieuws