Social media

Zoeken

Advies aan 'Over de Drempel' opgeleverd

Over de Drempel is een programma waarbij cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven zich gezamenlijk inzetten op het thema eenzaamheid. Eind 2022 is Partoer gevraagd om inzicht te geven in welke partijen mogelijk geschikt zijn voor herpositionering van Over de Drempel. Eisen waren dat de partij mogelijkheden heeft om subsidie aan te vragen (dus dat het bijvoorbeeld een stichting is), dat de organisatie niet als primair doel heeft om artistiek te programmeren, dat de organisatie oog heeft voor eenzaamheid en/of uitsluiting en dat de organisatie regionaal werkzaam is, dus niet alleen in één gemeente.

Dertien mogelijke partners

Op basis hiervan heeft Partoer dertien mogelijke partners voor positionering en vier mogelijke (aanvullende) samenwerkingspartners in beeld gebracht. Uit de dertien mogelijkheden voor herpositionering zijn in gesprek met de opdrachtgevers van Over de Drempel drie organisaties als meest kansrijk benoemd. Over de Drempel gaat nu zelf met de partijen in gesprek om dit vraagstuk verder te verkennen.  

Voorbeelden uit het land

Ook zijn goede voorbeelden van elders in het land genoemd in het adviesrapport. Wat opvalt is dat de Leeuwarder aanpak tegen eenzaamheid anders is dan andere aanpakken, door de sterke focus op artistieke programmering. In de rest van het land zien we veel grote lokale allianties, waarin soms wel 150 partijen samenwerken, waar een artistieke aanpak vaak een onderdeel is.

Een reactie van een van de opdrachtgevers: "Tank foar jimme tawijde ynset en foar it rapport’"

Het programma Over de Drempel is actief onder de vlag van Arcadia-LF2028. Over de drempel maakt ook deel uit van de nationale aanpak Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Op de website van Over de Drempel staat nog veel meer te lezen over wat Over de Drempel is en welke activiteiten er onder vallen.

Ander nieuws