Social media

Zoeken

Aan de slag met ontwikkelen serious game

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan wij een serious game ontwikkelen. Dit spel kan ingezet worden bij het maken van beslissingen rondom voorzieningen. Dit project is een vervolg op het onderzoek naar bereikbare voorzieningen in Noardwest Fryslân.

De input die we hebben gekregen tijdens een startbijeenkomst in Noardwest Fryslân hebben we gebruikt voor het maken van de eerste opzet van de serious game. Inmiddels is de eerste serious game gespeeld in Weidum. ,,Dit was een erg informatieve en leuke bijeenkomst. We hebben verschillende scenario’s verkend voor de verenigingen en voorzieningen in het dorp met als aanleiding het dorpenbudget'', aldus Ellen Stutterheim die onderzoekt hoe de serious game eruit kan gaan zien.

We zijn nog steeds op zoek zijn naar casussen die mee willen doen aan onze pilot. Het doel is om verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. Vanwege het speelse element worden de deelnemers verleid om (ook lastige) scenario’s te bespreken. De spelregels en een onafhankelijke spelleider zijn daarbij belangrijk, die leiden het proces in goede banen.

Wie doet er mee?

Voor de test-sessies zijn we op zoek naar dorpen/verenigingen/organisaties die met een vraagstuk zitten en mee willen doen aan een pilot! Wil je meedoen aan een test-sessie? Neem dan contact met ons op. 

Als je je aanmeldt horen we graag welk vraagstuk je wilt inbrengen. Dit mag een vraagstuk zijn gericht op voorzieningen met een regionale functie, maar ook een concreet vraagstuk dat gaat over de bijv. samenvoeging, doorstart of sluiting van een lokale voorziening in een dorp of cluster van dorpen. Wel moet er een bepaalde ‘aanleiding’ zijn. Er kunnen ongeveer 8-10 mensen meedoen per sessie en je bent er zeker een middag of avond mee kwijt. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook echt iets hebben aan de test-sessie en dat er vervolgstappen in kaart worden gebracht waar men na de testsessie mee verder kan.

Ander nieuws