Social media

Zoeken

25% Friese peuters niet naar peuter- of dagopvang

Ongeveer een kwart van de peuters in Fryslân gaat niet naar een kindercentrum (peuteropvang of hele dagopvang). Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). De reden daarvoor - denk aan financiën of de afstand - kan per gemeente verschillen. Voor gemeenten is het daarom belangrijk op lokaal niveau te onderzoeken waarom ouders ervoor kiezen hun peuter(s) thuis te houden.

Vanwege de landelijke afspraak dat vanaf 2021 alle peuters een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken, is het belangrijk dat de drempel voor de voorschoolse voorzieningen zo laag mogelijk is. Gemeenten kunnen hun beleid maken of aanpassen op basis van de inzichten die nader onderzoek oplevert.

Vorig jaar brachten wij voor de gemeente Smallingerland in beeld waarom sommige peuters in de gemeente niet naar een voorschoolse voorziening gaan. Dit onderzoek leverde voor de gemeente veel handvaten op voor de ontwikkeling van haar beleid. 

Wilt u weten waarom peuters in uw gemeente niet naar een kindcentrum gaan? Wij ondersteunen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jitske Algra.

Ander nieuws