Social media

Zoeken

‘Bedien Noardwest-Fryslân in daluren met alternatief vervoer’

In Noardwest-Fryslân hebben wij het project Bûtengewoan Berikber - over de bereikbaarheid van het Friese platteland – afgerond. De ideeën zijn opgeleverd aan de provincie Fryslân.

Het was onze uitdaging om zoveel mogelijk creatieve, innovatieve ideeën op te halen om de regio Noardwest-Fryslân in de toekomst bereikbaar te houden.  Hiervoor hebben we 105 interviews in bussen gedaan om de ervaringen van reizigers in kaart te brengen. Daarnaast hebben we tijdens twee scholensessies met ongeveer 1600 scholieren gebrainstormd over vervoersoplossingen. Ook spraken we met 28 ouderen tijdens drie ouderensessies en organiseerden we zes dorpensessies, waar in totaal 29 inwoners op af kwamen.

De opbrengst

De ideeën die het meeste naar voren kwamen tijdens de sessies zijn:

  • Andere indeling van de buslijnen       
  • Alternatief vervoer inzetten om bij hoofdlijnen te komen. Vooral in daluren is alternatief vervoer mogelijk. Denk aan dorpsauto’s, belbussen, taxi’s, elektrische fietsen, wmo-vervoer en schoolbussen.
  • Digitale mogelijkheden: digitale duim voor liften, carpoolapp, uber-app voor platteland

Benieuwd naar alle ideeën? Neem een kijkje op https://www.butengewoanberikber.nl/wp-content/uploads/2019/04/Bu%CC%82tengewoan-Berikber-Noardwest-Mienskip-klein.pdf.

Hoe nu verder?

Omdat er in 2022 nieuwe contracten worden aangegaan met het busvervoer, is de komende periode uitermate geschikt om in de regio te experimenteren met creatieve, innovatieve vervoersoplossingen. Door de ideeën uit de creatieve sessies te bundelen, ontstaat er een experiment voor de regio Noardwest-Fryslân, met lokale deelexperimenten.

Wij adviseren om in Noardwest Fryslân een experiment op te zetten met de bestaande hoofdlijnen van de bus met daarbij een nieuwe noordelijke ringleiding en zet in de daluren alternatief vervoer in om bij de hoofdlijnen te komen. Dit alternatieve vervoer moet goed bereikbaar zijn via app en telefoon.

De provincie Fryslân gaat de ideeën nu allemaal doornemen en bekijkt hoe ze daar recht aan kan doen. Voor de zomer van 2019 laat de provincie dat aan alle meedenkers, medewerkers en andere geïnteresseerden weten.

 

butengewoan-berikber-noardwest-.pdf
Bijlage: butengewoan-berikber-noardwest-.pdf

Ander nieuws