Social media

Zoeken

Monitoring

Partoer monitort ingezet beleid voor u. Monitoring kan erg nuttig zijn bij het volgen van beleid. Het geeft u een beeld van de ontwikkelingen over een langere periode en laat u zien in welke mate uw doelen zijn behaald. Zijn de verwachtingen die u had van bepaald beleid ook uitgekomen? Als dat niet het geval is, wat zijn daarvan dan de redenen? Waar en hoe kunt u bijstellen en bijsturen om uw doelen wel te behalen? Monitoring versterkt de transparantie en maakt kosten en effecten inzichtelijk.

In een monitoring wordt meestal gestart met een startmeting vooraf, een zogenaamde nulmeting. Deze wordt dan in een vast patroon herhaald met vervolgmetingen. Hoe vaak de monitor wordt ingezet, is afhankelijk van uw vraag. Mocht u bijvoorbeeld inzicht willen hebben in de leefbaarheid van uw dorp of gemeente dan kan er eens in de twee of drie jaar een monitor worden uitgevoerd. Bij ondersteuning of activiteiten die sneller aan verandering onderhevig zijn zetten we een frequentere monitor voor u op.