Social media

Zoeken

Missie en Visie

Fryslân, een plek waar iedereen mee kan doen

Onze missie? Wij willen de sociale kwaliteit en leefbaarheid van Fryslân versterken. Samen met overheden, inwoners en maatschappelijke organisaties werken aan een mooier Fryslân. Een plek waar iedereen mee kan doen. Dat is wat ons drijft. Wij doen dit vanuit onze verbondenheid met Fryslân.

De mens als maat

In ons werk staat de mens altijd centraal. Dit doen wij door het verhaal achter cijfers te achterhalen en mensen te betrekken bij onderwerpen die belangrijk voor ze zijn, vooral door veel samen te werken. Juist ook met die mensen die lastiger te bereiken zijn. Met dorpsbewoners als het over krimp in hun dorp gaat, met laaggeletterden over de oplossingen die zij nodig hebben, met studenten over hun baankansen, met huurders over de toekomst in hun huizen en met ambtenaren over het werken binnen de gemeente. Zodat we nog meer inzicht krijgen, bijvoorbeeld in hoe mensen dingen willen veranderen of wat ze concreet nodig hebben. Het zorgt ook voor meer draagvlak, vertrouwen, creatieve ideeën en oplossingen. En daarmee voor een beter en langdurig resultaat.