Social media

Zoeken

Vincent van der Plas
Officemedewerker
  • 06-13 078 269
Mensen en computersystemen laten samenwerken geeft me een goed gevoel

Vincent van der Plas

Ervaring

Vincent begon tijdens zijn studie als servicemedewerker. Met die ervaring nam hij meer uitvoerende taken op zich om ook zijn voorliefde voor techniek te benutten. Als ZPPer was hij tutor & websitebeheerder, waarna hij via klantcontact doorgroeide naar operationele teams. Daarin kon hij zich richten op documenteren en automatiseren van processen. Bij Partoer is hij ondermeer werkzaam als helpdeskmedewerker voor de Verwijsindex Fryslân.

Grootste Drijfveer

Interactie met een computersysteem wordt vaak ervaren als lastig en vervelend. Het is mooi als je mensen een goed gevoel kunt geven door dit gemakkelijk en plezierig te maken. Dat maakt tijd en energie vrij voor het eigenlijke werk.

Profiel

Met gesprekken en software vindt Vincent dat hij een mooi evenwicht heeft. Zijn kracht ligt in luisteren, doorvragen en verbinden. Daarbij gebruikt hij zijn kennis van taal en techniek; in probleemstellingen verkent hij de beperkingen van de vraag. In de praktijk betekent dat Vincent graag zoekt naar het verhaal, geniet van definities en vaak best een pietje precies kan zijn.