Social media

Zoeken

Robin Rijpma
Onderzoeker & consultant
  • 06-19 508 722
"Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"

Robin Rijpma

Ervaring

Robin heeft na zijn studie voor gemeenten gewerkt als adviseur binnen het sociaal domein en de arbeidsmarkt, in de zorg en in het onderwijs. Daarin heeft hij geleerd dat de praktijk weerbarstiger kan zijn dan de theorie. Door praktijkervaringen weet hij een goede verbinding te leggen tussen strategie, beleid en uitvoering. Hij krijgt energie van het onderzoeken van concrete sociale vraagstukken, waarbij hij het belangrijk vindt praktische handvatten en resultaten te bieden aan opdrachtgevers. Robin weet zijn adviezen en onderzoeken ook op een heldere en toegankelijke manier te communiceren. Tevens heeft hij veel kennis en ervaring met de ‘inclusieve samenleving’.

 

Profiel

Ik ben Robin Rijpma, in 1986 geboren en getogen in één van de Elfsteden van Fryslân, Workum, maar nu woonachtig in Leek.

Opleiding

In het verleden ben ik afgestudeerd in de Sociologie, met als afstudeerrichting Beleid en Consultancy en een specialisatie in het doen van sociaal onderzoek.

Grootste drijfveer

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan praten. Mijn levensmotto:  "Alleen ga je sneller, samen kom je verder!"