Social media

Zoeken

Maaike van Dijk
Officemedewerker
  • 06-55 108 608
Mei-inoar de skouders derûnder

Maaike van Dijk

Ervaring

Maaike is begonnen op het provinciehuis in Leeuwarden als administratief medewerker. Verder is ze onder andere secretaresse geweest van het Anjerfonds (later Prins Bernhard Cultuurfonds) en van het college van Burgemeester en Wethouders in Dongeradeel. Van 2001 tot en met 2017 was zij werkzaam bij Omrop Fryslân als MT-secretaresse, bureauredacteur en internetredacteur op de nieuwsredactie. Daarnaast is zij al jaren docent Frysk bij de Afûk. Rode draad in haar carrière is haar zitting in ondernemingsraden, zowel bij de gemeente als bij de Omrop.  Ze vindt vrijwilligerswerk belangrijk en leuk om te doen. In haar woonplaats is ze voorzitter van de kerkenraad, notulilst van het bestuur van de Academie van Franeker en organiseert ze de Longfondscollecte in haar wijk.

Opleiding

TIO-inkomend toerisme in Hengelo.

Profiel

Maaike is in januari 2018 begonnen als officemedewerker bij Partoer. Samen met de medewerkers van de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) en de bureaumanager van Partoer klaart zij alle administratieve klussen en organisatieklussen. Maaike is een harde werker en staat er open voor om nieuwe dingen te leren. Het motto ‘de mens als maat’ spreekt haar erg aan.

Grootste drijfveer

''As aktive frijwilliger wit ik as gjin oar hoe wichtich frijwilligerswurk is en ek hoe belangryk it is om soks goed te dwaan. As lid fan it team fan de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) hoopje ik dat wy it oanbod fan trainingen en workshops de kommende tiid noch grutter meitsje kinne. Us Fryske mienskip stiet en falt mei de ynset fan frijwilligers, it is de smaroalje fan ús maatskippij. Dus wat goed is foar de VA Fryslân, is ek goed foar hiel Fryslân!''