Social media

Zoeken

Maaike van Dijk
Bureaumanager
  • 06-55 108 608
Mei-inoar de skouders derûnder

Maaike van Dijk

Ervaring

Maaike is begonnen op het provinciehuis in Leeuwarden als administratief medewerker. Verder is ze onder andere secretaresse geweest van het Anjerfonds (later Prins Bernhard Cultuurfonds) en van het college van Burgemeester en Wethouders in Dongeradeel. Van 2001 tot en met 2017 was zij werkzaam bij Omrop Fryslân als MT-secretaresse, bureauredacteur en internetredacteur op de nieuwsredactie. Daarnaast is zij al jaren docent Frysk bij de Afûk. Rode draad in haar carrière is haar zitting in ondernemingsraden, zowel bij de gemeente als bij de Omrop.  Ze vindt vrijwilligerswerk belangrijk en leuk om te doen. In haar woonplaats is ze beheerder van de buurtboekenkast, lid van de werkgroep 'Martinikerk 600 jaar', notulilst van het bestuur van de Academie van Franeker en organiseert ze de Longfondscollecte in haar wijk.

Opleiding

TIO-inkomend toerisme in Hengelo.

Profiel

Maaike is in januari 2018 begonnen als bureaumanagerbij Partoer. Zij klaart alle administratieve en organisatieklussen, zorgt voor de berichtgeving op de website en de socials en springt bij waar nodig in de uitvoering, zoals het houden van interviews. Maaike is een harde werker en staat er open voor om nieuwe dingen te leren. Het motto ‘de mens als maat’ spreekt haar erg aan.