Social media

Zoeken

Lotte Piekema
Onderzoeker & Consultant
  • 06-15 423 654
In de eenvoud ligt de grootste kracht

Lotte Piekema

Ervaring

Lotte heeft na haar studie veel ervaring opgedaan met het verrichten van onderzoek. Zo heeft zij onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson en de invloed die de hersenen op gedrag hebben. Als ZZP’er was zij werkzaam bij het CAB Onderzoek en Advies in Groningen. Bij dit onderzoeksbureau deed zij onder andere onderzoek naar armoedebeleid, schuldhulpverlening en jeugdzorg.

Opleiding

Neuropsychologie

Columns

Geld voor zorg, wat een geschenk 

Gevraagd: 21st century skills!

 

 

 

 

 

Profiel

Door haar achtergrond als neuropsycholoog heeft Lotte veel ervaring met statistische analyses. Dankzij haar analytische kennis weet ze op een snelle manier de juiste verbindingen te leggen. Ze heeft veel ervaring met kwantitatief onderzoek, onder meer voor Rekenkamers, rond arbeidsmarktvraagstukken en tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is zij zeer bekwaam in het opstellen van beknopte rapportages en data-visualisaties. Verder is Lotte inzetbaar als projectleider en naast kwantitatief ook kwalitatief onderzoeker.

Grootste drijfveer

,,Naast kwantitatief onderzoek vind ik het heel belangrijk om kwalitatief onderzoek te doen. Een onderzoek is meer dan alleen cijfers. Ik wil dieper op zaken ingaan en aanknopingspunten vinden waar de opdrachtgever in de praktijk echt wat aan heeft. Als ik dat allemaal kan verpakken in een mooi overzichtelijk rapport met heldere teksten, dan is mijn doel bereikt.’’