Social media

Zoeken

Jitske Algra
Onderzoeker & Consultant
  • 06-11 694 308
Haal het maximale uit het leven en laat je daarbij niet tegenhouden

Jitske Algra

Ervaring

Bij Partoer heeft Jitske de training ‘Privacy & Gegevensverwerking’ voor de gebiedsteams ontwikkeld. Zij geeft die trainingen ook. Verder voert Jitske evaluatie-onderzoeken uit naar de verbinding hulpverlening – onderwijs, doet ze onderzoek naar extra ondersteuning voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en behoefte-inventarisaties onder bepaalde doelgroepen. Ook is Jitske inzetbaar als projectleider, kwalitatief onderzoeker, moderator strategische sessies, begeleider creatieve sessies en keuzeprocessen, beleidsadviseur en implementatiebegeleider veranderingstrajecten.

Opleiding

Pedagogiek en Onderwijskunde

Column

Verwijsindex als poort naar professionele samenwerking

 

Profiel

Jitske is gespecialiseerd in het onderzoeken en begeleiden bij vraagstukken in het onderwijskundige, sociale, maatschappelijke en medische veld. Met Pedagogiek en Onderwijskunde als achtergrond richt zij zich vooral op het maken van de verbinding van kwantitatieve gegevens met kwalitatief onderzoek. Dit doet zij onder andere aan de hand van cijfers duiden met literatuurstudies, interviews, enquêtes en groepsgesprekken. Ook is Jitske provinciaal ondersteuner van de Friese Verwijsindex.

Grootste drijfveer

,,Ik vind het heerlijk om de vertaling te maken van de theorie naar de praktijk en andersom. Zo begeleid ik implementatieprocessen op lokaal niveau, maar ook op provinciaal niveau. Daarbij voer ik gesprekken met bestuurders, maar ook het beantwoorden van vragen van inwoners en het trainen van medewerkers in nieuwe inzichten en werkwijzen horen daarbij.”