Social media

Zoeken

Jan Rodenhuis
Consultant
  • 06-10 879 571
In mijn werk vind ik het belangrijk dat mijn inspanningen tot duurzaam resultaat leiden. Een klant moet beter af zijn als mijn opdracht is afgerond.

Jan Rodenhuis

Ervaring

Jan was jarenlang onderwijzer en Intern begeleider bij Gearhing primair onderwijs Zuidwest Friesland. Van 2006 tot 2011 was hij wethouder bij de gemeente Nijefurd. Sinds 2011 werkt Jan bij Partoer als consultant met als specialiteit krimp en leefbaarheid. Hij kan worden ingezet als projectleider, procesbegeleider (participatieprocessen), moderator strategische sessies, begeleider creatieve sessies en keuzeprocessen en implementatiebegeleider veranderingstrajecten.

Opleiding

PABO  en de leergang Dynamisch Overheids Management (ROI).

Columns 

Passend wonen: denk er nú vast over na!

Van wie is mijn omgeving?

Een zingende weg

Profiel

Jan begeleidt onder andere samenwerkingsprocessen tussen scholen, in dorpen en diverse gemeenten. Het verbinden van verschillende belangen is zijn sterke punt. Zo bemiddelde hij in Dongeradeel tussen de gemeente en de dorpsbewoners van de vier beschermde dorpsgezichten. Tijdens dit project werd hij ook wel ‘Jan de olieman’ genoemd. Hij heeft knelpunten opgelost en zaken verduidelijkt naar beide partijen toe. Andere voorbeelden van projecten waarvoor Jan zich heeft ingezet zijn: Better Bakhúzen, It Nije Doarp Moarre-Ljussens en de toekomstbestendige voorzieningen in Haulerwijk en Tzummarum.

Grootste drijfveer

''Ik voel me bij Partoer als een vis in het water. Het mooiste vind ik om mensen te helpen bij ontwikkelingen die zij zelf graag willen realiseren. Ik zet mijn kennis en expertise graag in om dat doel te bereiken. Daarbij vind ik het belangrijk om te kiezen voor een duurzame oplossing waar de ‘mienskip’ ook op langere termijn wat aan heeft.’’