Social media

Zoeken

Alies Hoitsma
Onderzoeker & Consultant
  • 058-2348501
Werken in de publieke sector, dat is werken aan resultaat op straat.

Alies Hoitsma

Ervaring

Alies werkt sinds februari 2016 als onderzoeker en consultant bij Partoer en houdt zich bezig met diverse projecten binnen het publieke domein. Alies is een creatief en sociaal persoon die tegelijk ook onderwerpen vanuit een helicopterview kan analyseren. Door haar multidisciplinaire achtergrond is Alies in staat vraagstukken in een breed maatschappelijk perspectief te zien en tegelijkertijd snel en doeltreffend aan te pakken. 

Opleiding

Journalistiek en Sociologie.

Columns 

Aandacht maakt alles mooier

De tijd is rijp

 

 

 

Profiel

Alies is onderzoeker en consultant bij Partoer. Ze is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek: het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom. Ze wordt bijvoorbeeld ingezet voor diepte-interviews, panelgesprekken, focusgroepen en discussiebijeenkomsten. Daarnaast is Alies een verbinder en wordt ze als onafhankelijk procesbegeleider ingezet bij diverse samenwerkings- en participatieprocessen. Ook is Alies inzetbaar als moderator strategische sessies en begeleider van creatieve sessies en keuzeprocessen. 

Grootste drijfveer

''Ik sta helemaal achter de visie van Partoer dat de mens altijd centraal moet staan in onderzoek, veranderingsprocessen en beleid. Uiteindelijk gaat het om de inwoners van Fryslân, dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Daar wil ik me hard voor maken.’’