Social media

Zoeken

Literatuurscan naasten

Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of fysieke beperking wonen steeds vaker en langer thuis. De naasten van deze mensen krijgen daardoor een steeds belangrijkere rol. Een beeld van de ervaringen en behoeften van deze naasten ontbreekt echter. Het doel van de uitgevoerde studie is om een globale eerste indruk te krijgen van beschikbare Nederlandse kennis over dit onderwerp. In de literatuur is gezocht naar informatie over de ervaringen en behoeften van naasten in Nederland en de beschikbaarheid van interventies om het leven van naasten te verbeteren in Nederland.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Rijkstuniversiteit Groningen.

Ten Brug, A., Luijkx., J., Hoekstra., G. & Van der Putten, A.A.J. (2018). Niet alleen zorgen maar er ook kunnen zíjn: Een scan van de literatuur naar de beleving en ervaringen van naasten van mensen met een intensieve zorgvraag. Leeuwarden: Partoer.

naasten_van_personen_met_een_beperking.pdf
Bijlage: naasten_van_personen_met_een_beperking.pdf