Social media

Zoeken

Evaluatieonderzoek

Wilt u uw beleid of door u ingezette werkwijzen en projecten evalueren? Dan kunnen wij een evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. Dit kan op verschillende manieren. Het kan gaan om het terugkijken in registratiesystemen, om het in kaart brengen van mogelijke effecten en het in gesprek treden met betrokkenen en de ‘einddoelgroep’. Wat merkten zij ervan? Naast het weergeven van de feiten en cijfers kunnen wij de verkregen informatie interpreteren en u van advies voorzien.