Social media

Zoeken

Continue meting

De roep om de ervaringen van clienten/klanten Wmo/Jeugd/Participatie beter in beeld te brengen, wordt sterker. Het cliëntervaringsonderzoek is hiervoor een belangrijk instrument. Maar de standaard opzet kan klantgerichter. Hoe? Via een continue meting.

Bij continu meten staat de gedachte centraal dat cliëntervaringen worden opgevraagd zo snel mogelijk nadat de toegangsfase is afgerond en/of nadat de zorg geleverd is. Dat kan door middel van vragenlijsten, maar bijvoorbeeld ook door middel van interviews. Continu meten kan worden ingezet bij het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of ander maatwerkonderzoek.

De voordelen van continu meten

  • Klantvriendelijk: Cliënten begrijpen beter waar het onderzoek over gaat en vinden het prettiger om feedback te geven omdat ervaringen recenter zijn.
  • Betrouwbaar: Cliënten kunnen scherpere feedback geven omdat de continumeting directer aansluit op ervaringen van cliënt. De betrouwbaarheid neemt tevens toe omdat de respons hoger is bij continue metingen. 
  • Continu inzicht: Gemeenten krijgen een continu beeld van cliëntervaringen. Dit bied de mogelijkheid om direct bij te sturen.

Maatwerk per gemeente

Bij het inrichten van een geraamte voor een continue meting gaan wij met in gesprek over de wijze waarop de meting het beste aansluit op de lokale werkwijze, wensen en mogelijkheden. Vaak starten wij met een werksessie waarbij wij samen met betrokkenen (beleidsafdelingen, cliënten, gebiedsteams/sociale wijkteams) tot een gedragen aanpak komen dat aansluit op de lokale context. Om een goed geraamte te ontwikkelen, zoeken wij met betrokkenen antwoord op de volgende vragen:  

  • Aan welke inzichten is behoefte? Samen zorgen we voor meer verdieping op de standaard vragenlijsten en voor meer zicht op bepaalde doelgroepen, lokale thema’s en bijvoorbeeld het functioneren van instellingen.
  • Hoe kan de meting ingebed worden binnen de werkwijze van de gemeente (gebiedsteams/sociale wijkteams)?

Op basis van de gewenste inzichten en de lokale werkwijze wordt de onderzoeksmethode bepaald (vragenlijsten, telefonische interviews, één op één interviews, groepsgesprekken).

  • Aan wat voor tussentijdse resultaten is behoefte? Wij verwerken periodiek de onderzoeksresultaten en presenteren deze op hoofdlijnen in tussentijdse factsheets, zodat de gemeente tussentijds inzicht heeft in de cliëntervaringen. Het aantal factsheets stemmen wij af op de lokale wensen. 
  • Hoe zorgen we ervoor dat de resultaten/adviezen worden opgepakt? Één keer per jaar presenteren wij de resultaten in een overkoepelende rapportage en verwerken wij de gegevens voor het ministerie van VWS. Wij organiseren ook presentaties en implementatiesessies, zodat iedereen op de hoogte is van de resultaten en de resultaten door de juiste personen worden opgepakt.

Partoer heeft ervaring met diverse vormen van continue onderzoek. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden!