Social media

Zoeken

Clientervaringsonderzoek

Er is sinds 2015 nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Al met al staat de nieuwe aanpak er meestal wel. Nu rijst de vraag: hoe ervaren cliënten de nieuwe werkwijze? Wat kan beter? Cliëntervaringsonderzoek (CEO) geeft hier zicht op en biedt informatie die gemeenten goed kunnen gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij helpen gemeenten bij het uitvoeren van het CEO Jeugd, CEO Wmo en CEO Participatie. 

Onze visie: van externe verantwoording naar interne sturing

De CEO's Wmo en Jeugd zijn wettelijk verplicht en worden daarom voornamelijk ingezet voor externe verantwoording. Onze visie? Er is meer uit te halen. Haal er die dingen uit waar je als gemeente echt wat aan hebt en mee wilt. Vraag door, differentieer, voeg toe, verdiep. Draai die knop om en maak van een verplicht verantwoordingskunstje een intern sturingsmechanisme.

Onze aanpak

  • Meer zicht op ervaringen van cliënten De (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken die we allemaal kennen zeggen wel iets, maar niet genoeg om echt goed op te kunnen sturen. Wij zorgen voor meer verdieping op de standaard vragenlijsten en voor meer zicht op bepaalde doelgroepen en het functioneren van instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het interviewen van cliënten voor het verhaal achter de cijfers. Zodat u uw informatie kunt spiegelen aan individuen of groepen. En u nog meer inzicht krijgt, vooral ook over hoe inwoners dingen willen veranderen of wat ze concreet nodig hebben.
  • Vernieuwende methoden - Continue meting  De respons van het CEO Jeugd valt vaak tegen. Daarom werken wij met vernieuwende onderzoeksmethoden die responsverhogend werken. Denk aan continue metingen waarbij waarbij clienten niet één keer maar jaar, maar direct na een traject worden ondervraagd. Lees hier meer over onze werkwijze bij het opzetten van een continue meting
  • Waardevolle sturingsinformatie Wij zorgen ervoor dat het CEO u inzichten geeft waar u echt wat aan heeft. Samen met u gaan we na welke thema’s relevant zijn binnen uw gemeente en op welke wijze deze thema’s in het onderzoek aan bod kunnen komen. Ook de vertaalslag van het onderzoek naar de praktijk vinden wij van groot belang. Wij helpen u bij de implementatie. 
  • Van onderop Samenwerken met de mensen waar het om gaat vinden wij essentieel. Daarom betrekken wij ervaringsdeskundigen en inspraak-adviesorganen bij het ontwerpen van het cliëntervaringsonderzoek en het vertalen van uitkomsten naar beleid.
  • Integraal CEO Wmo, Jeugd en Participatie kunnen door samen te werken veel goeds bereiken. Samen met u pakken wij de kwaliteitsaanpak binnen het sociaal domein geïntegreerd op. Zodat overlap in onderzoek wordt voorkomen en cliënten niet meerdere uitnodigingen ontvangen. 
  • Zicht op resultaten   Het CEO richt zich op de ervaring van cliënten. De resultaten op het gebied van outcome zijn nog veelal onbekend. Wij vertalen uw maatschappelijke opgaven naar SMART-indicatoren en ontwikkellen instrumenten om de voortgang en realisatie te kunnen meten.

Wilt u ook een cliëntervaringsonderzoek Jeugd, cliëntervaringsonderzoek Wmo of klantervaringsonderzoek Participatie laten uitvoeren? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Laat u dan door ons informeren. Als onderzoeksbureau adviseren wij u graag.