Social media

Zoeken

Buurtmeter

Wilt u weten hoe een buurt, wijk of dorp de eigen leefbaarheid ervaart? Onze Buurtmeter maakt het inzichtelijk en stimuleert het gesprek tussen de inwoners en de gemeente of woningcorporatie. 

De Buurtmeter is een online meetinstrument, waarmee wij samen met een vertegenwoordiging uit dorp, wijk of buurt ontdekken wat er leeft. Voor gemeenten of woningcorporatie is de Buurtmeter een beproefde methode om te weten hoe een buurt of dorp haar eigen leefbaarheid ervaart.  

Hoe werkt het?

Bij het uitvoeren van de Buurtmeter gaan we in gesprek met inwoners. Het gesprek vindt plaats in het dorp of in de buurt/wijk onder begeleiding van Partoer. Deelnemers (maximaal 10 personen) vormen een brede vertegenwoordiging uit de gemeenschap. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur.

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van 30 stellingen die 5 thema's behandelen. Na discussie in de groep wordt een gezamenljk standpunt bepaald. De mening van de groep wordt ingebracht in de Buurtmeter. Het eindresultaat is meteen zichtbaar. Aan het einde van de sessie worden de resultaten van het onderzoek omgezet in een PDF. Deze kan ter plekke worden geprint of per e-mail worden gedeeld. U kunt uw eigen vragen aan de Buurtmeter toevoegen en daarmee een onderzoek op maat uitvoeren.

Kosten Buurtmeter (basis): € 450,- (excl. BTW)

Factsheets

De Buurtmeter komt het beste tot zijn recht als voordien in een facsheet de feiten over de buurt/wijk of het dorp inzichtelijk worden gemaakt. Zodat ook een beeld van de leefbaarheid in cijfers en feiten ontstaat. Denk aan het aantal inwoners, het aantal huurwoningen of voorzieningen in het dorp. Het gesprek met de inwoners gaat op deze manier meer over het verhaal achter de cijfers en de inhoud en niet over de aantallen zelf. De combinatie van ervaringen en cijfers leidt tot een ingeraal beeld en geeft een goede start om samen te analyseren en keuzes te maken.

Kosten factsheet (basis): € 1.250,- (excl. BTW)

Meer weten over de Buurtmeter?

Wilt u meer weten over de Buurtmeter? Neem dan contact op met Sjoerd IJdema of Lotte Piekema. Wij geven u graag meer informatie!

Portfolio

http://www.partoer.nl/portfolio/buurtmeter

http://www.partoer.nl/portfolio/factsheets