Social media

Zoeken

Burgerpanel

In de veranderende verhouding tussen de overheid en inwoners wordt het steeds belangrijker om te weten hoe inwoners over onderwerpen denken. Om inzicht te krijgen in wat Friezen vinden, voelen en (niet) willen heeft Partoer Panel Fryslân ontwikkeld. Dit provinciale panel geeft een mooie inkijk in wat Friezen vinden, voelen en (niet) willen. Maar hoe zit dat dan op regionaal of lokaal niveau? Wat vinden de inwoners van uw gemeente? Partoer kan een lokaal burgerpanel voor uw gemeente opzetten.