Social media

Zoeken

Missie en Visie

De mens als maat

Wij willen de sociale kwaliteit en leefbaarheid van Fryslân versterken. Samen met overheden, inwoners en maatschappelijke organisaties werken aan een mooier Fryslân. Een plek waarin iedereen mee kan doen. Dat is wat ons drijft. Wij doen dit vanuit onze verbondenheid met Fryslân.

Verbonden met Fryslân

Wij hebben onze geschiedenis in Fryslân, hebben hart voor Fryslân en ons netwerk ligt hier. Als iemand ons vraagt “waarom zou ik Partoer inhuren?”, dan zeggen we: wij kennen de mensen, begrijpen de cultuur, spreken de taal van alle betrokkenen en weten wat er speelt en wat werkt. Die betrokkenheid leidt tot mooie resultaten. We weten de juiste verbindingen te leggen en kunnen binnen de juiste samenwerkingen de juiste antwoorden te realiseren. Wij weten als geen ander de juiste informatie te vinden en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

De mens als maat

In ons werk staat de mens centraal. Dit doen wij door het verhaal achter cijfers te achterhalen en mensen te betrekken bij onderwerpen die belangrijk voor ze zijn, vooral door veel samen te werken. Met dorpsbewoners als het over krimp in hun dorp gaat, met studenten over hun baankansen, met huurders over de toekomst in hun huizen en met ambtenaren over het werken binnen de gemeente.  Zodat we nog meer inzicht krijgen, bijvoorbeeld in hoe mensen dingen willen veranderen of wat ze concreet nodig hebben. Het zorgt ook voor meer draagvlak, vertrouwen, creatieve ideeën en oplossingen. En daarmee voor een beter en langdurig resultaat.

Fryslân in beweging

De samenleving is altijd in beweging, ook in Fryslân. We zien dat de samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing en krimp. Dat lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, met minder budget. We zien de verdere ontwikkeling van de participatie van burgers in de samenleving en de veranderende verhouding tussen inwoners en overheden. En we zien de gevolgen in de steden, dorpen, buurten en wijken, in het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. Het raakt Fryslân, het raakt de mensen, het raakt de overheden en maatschappelijke organisaties en dus raakt het ons werk. Wij bewegen mee en zetten onze expertise in om ervoor te zorgen dat Fryslân, ook in veranderende omstandigheden, het beste uit zichzelf haalt.