Social media

Zoeken

Ellen Stutterheim
Onderzoeker & Consultant
  • 06-38 593 796
Zoek samen met burgers naar maatwerk, dan ontvang je meer vertrouwen

Ellen Stutterheim

Ervaring

Ellen werkt sinds mei 2015 bij Partoer als onderzoeker en consultant en houdt zich bezig met diverse thema’s en projecten binnen het publieke domein. Vanuit haar achtergrond in de geografie en planologie is zij in staat om een brug te slaan tussen het sociale en het fysieke domein. Zij werkt momenteel vooral aan projecten met een link naar demografische ontwikkelingen, (burger)participatie en leefbaarheid. 

Opleiding

Sociale Planologie

Profiel

Ellen heeft de kwaliteit om opdrachten gestructureerd en resultaatgericht aan te pakken. Samenwerking en maatwerk ziet zij als cruciale factoren om tot iets beters te komen. Bij onderzoek legt zij de nadruk op het duiden van de data en het vertalen naar de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ waarbij zowel cijfers als kwalitatieve data uit interviews, zijn vertaald naar toegankelijke rapportages en concrete aanbevelingen.

Grootste drijfveer

“Wat mij drijft in dit werk? Mijn wil om andere mensen vooruit te helpen en daarmee een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit en leefbaarheid in een omgeving. Ik heb een voorliefde voor interactieve en integrale processen, waarbij de menselijke maat centraal staat. Kennis ligt in mijn beleving deels op straat. Het is daarom belangrijk om met bewoners in gesprek te gaan, belanghebbenden op hetzelfde kennisniveau te brengen en de juiste mensen met elkaar te verbinden.’’