Social media

Zoeken

Alies Hoitsma
Onderzoeker & Consultant
  • 06-12 044 882
Werken in de publieke sector, dat is werken aan resultaat op straat.

Alies Hoitsma

Ervaring

Alies werkt sinds februari 2016 als onderzoeker en consultant bij Partoer en houdt zich bezig met diverse projecten binnen het publieke domein. Alies is een creatief en sociaal persoon die tegelijk ook onderwerpen vanuit een helicopterview kan analyseren. Door haar multidisciplinaire achtergrond is Alies in staat vraagstukken in een breed maatschappelijk perspectief te zien en tegelijkertijd snel en doeltreffend aan te pakken. 

Opleiding

Journalistiek en Sociologie.

Profiel

Alies is onderzoeker en consultant bij Partoer. Ze is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek: het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom. Ze wordt bijvoorbeeld ingezet voor diepte-interviews, panelgesprekken, focusgroepen en discussiebijeenkomsten. Een voorbeeldproject is het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’, waarbij ze het project met een groot aantal betrokkenen heeft geëvalueerd. Ook heeft ze binnen dit project een rol als consultant, waarbij ze de betrokken partijen (provincie, gemeenten, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) verbindt en een adviesfunctie heeft.

Grootste drijfveer

''Ik ben hier echt op mijn plek bij Partoer. Niet alleen omdat ik dit werk ontzettend leuk vindt maar ook omdat Partoer in al haar opdrachten ‘de mens als maat’, centraal stelt. Uiteindelijk gaat het om dat de inwoners van Fryslân, dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Daar wil ik me hard voor maken.’’