Social media

Zoeken

Inzicht

Wie zijn mijn inwoners, bewoners, cliënten of leerlingen? Wat houdt ze bezig en hoe ervaren ze mijn beleid? Sluit het oorspronkelijke plan aan op wat er in de praktijk gebeurt? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen heeft u inzicht nodig. Onze onderzoekers verzamelen, analyseren en interpreteren onderzoeksgegevens en helpen u dit inzicht te krijgen.
Als Fries onderzoeksbureau zijn wij sterk verbonden met Fryslân. Wij weten wat er speelt en wat werkt, we kennen de mensen, begrijpen de cultuur en spreken de taal van alle betrokkenen. Die betrokkenheid leidt tot mooie resultaten. Wij weten als geen ander voor u de juiste informatie boven water te krijgen. 

Hoe staan we er eigenlijk voor? Om hier inzicht in te krijgen kunnen wij voor u bestaande gegevens rangschikken en presenteren op een manier die voor iedereen begrijpelijk...

Zijn de verwachtingen die uw gemeente had van bepaald beleid ook uitgekomen? Als dat niet het geval is, wat zijn daarvan de redenen? Wij monitoren ingezet beleid voor u. 

Wilt u als gemeente of als woningcorporatie weten hoe een buurt of dorp haar eigen leefbaarheid ervaart? Onze buurtmeter maakt het inzichtelijk.

In de veranderende verhouding tussen de overheid en inwoners wordt het steeds belangrijker om te weten hoe inwoners over onderwerpen denken. Hiervoor hebben wij een...

Er is nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Hoe ervaren cliënten de nieuwe werkwijze? Cliëntervaringsonderzoek geeft hier zicht op en biedt gemeenten relevante...

Wilt u uw beleid of door u ingezette werkwijzen en projecten evalueren? Dan kunnen wij een evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. 

Steeds vaker krijgen wij vragen om de ‘toekomst te voorspellen’.  Dat is onmogelijk, maar we kunnen wel de trends analyseren die van belang zijn bij het maken van keuzes...

partoer_dm_onderzoeken_brochure-def.pdf
Bijlage: partoer_dm_onderzoeken_brochure-def.pdf