• De mens als maat

    Partoer levert onderzoek en adviseert opdrachtgevers in het brede sociale domein. Centraal staat de menselijke maat in beleid en verandering en het betrekken van mensen bij dingen die belangrijk voor ze zijn.

Actuele Projecten bij Partoer

Partoer is betrokken bij diverse projecten in het sociale domein in Fryslân. In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke instellingen werkt Partoer aan versterking en vernieuwing van sociale structuren. Hier vindt u een aantal projecten waar Partoer direct in participeert.

It Nije Doarp Moarre Ljussens gaat door

Trainees van Partoer

Verwijsindex Fryslân

Consultants en onderzoekers bij Partoer

De mensen van Partoer zijn betrokken bij Fryslân en gericht op resultaat in samenwerking. Het verbinden van mensen en organisaties, om samen het verschil te maken, zit in hun DNA. Ieder heeft inhoudelijke deskundigheid op een of meerdere sociaal economische vraagstukken en ieder heeft zijn eigen specifieke competenties en ervaringen.

Onderzoek bij Partoer

Op verschillende momenten in uw
beleids- en bestuurscyclus heeft
behoefte aan actuele kennis en
inzichten in resultaten.  Hiervoor
heeft u gegevens nodig of moeten
vragen nader worden uitgezocht. 

Lees meer

Consultancy

Partoer levert beleidsondersteuners
aan diverse Fryske gemeenten. Ook
voor procesbegeleiding is Partoer
in de markt een bekende partij. 
Ook voor een gedegen analyse en 
beleidsadvies staat Partoer voor u klaar.

Lees meer

Portfolio

Partoer voert jaarlijks vele opdrachten
uit voor diverse relaties in Fryslân en
daarbuiten. U vindt hier een greep uit
projecten die Partoer in de afgelopen
jaren heeft uitgevoerd.
 

Lees meer